Pensiunea Parajd

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

 

Caripar SRL, persoană juridică cu sediul în 537240 Praid, str. Principală nr. 1085, județul Harghita, România, telefon: +40-266-240-471, email: officeparajdpanzio.ro, este interesată de respectarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal și dorește să vă informeze, prin prezenta, în legătură cu modul în care noi colectăm, folosim, stocăm, transferăm și dezvăluim sau prelucrăm în orice alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul prezentului website.

Această Politică de Protecție a Datelor nu abordează și nu suntem responsabili pentru caracterul confidențial al informațiilor sau altor practici ale unor web-site-uri terțe, inclusiv ale oricărei terțe părți care operează orice web-site sau proprietate web (inclusiv dar nelimitativ, orice aplicație) care este disponibilă prin intermediul acestui site sau către care acest site conține un link de trimitere. Disponibilitatea sau includerea unui link către orice asemenea web-site nu implică susținerea acestuia de către Caripar SRL sau responsabilitatea în orice formă a Caripar SRL pentru acest web-site, iar prezenta Politică de Protecție a Datelor nu se aplică acelor web-site-uri. Vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate aferentă fiecărui site terț pe care îl accesați.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului european nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Vă rugăm să citiți integral prezentul document înainte de a introduce orice fel de date pe acest site, pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informația cu caracter personal și cum o tratam. Dacă nu sunteți de acord cu aceasta Politică de Protecție a Datelor, este posibil să nu puteți utiliza o parte din funcționalitățile acestui site.

Prin punerea la dispoziția noastră a datelor dumneavoastră cu caracter personal, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei Politici de Protecție a Datelor.

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și cum le colectăm

În scopul comunicării prin intermediul poștei electronice colectăm numele și adresa de email a vizitatorului. Mesajele de e-mail vor fi șterse după 30 de zile dacă nu mai există o corespondență ulterioară (încetează scopul procesării datelor). Datele primite sunt colectate în sistemul de mesagerie electronică, care este securizat, nu le distribuim către alte terțe, nu le folosim în scop marketing, nu trimitem mesaje spam. Trimiterea unui mesaj de pe site-ul nostru este posibil numai dacă vizitatorul a înțeles și a dat acordul la procesării datelor sale personale.

Nu este obligatorie furnizarea altor date suplimentare, dacă nu sunt solicitate în mod expres în formular. În cazul în care astfel de date suplimentare sunt, totuși, furnizate de către dumneavoastră şi introduse în baza noastră de date, acestea vor fi prelucrate conform prezentei Politici de Protecție a Datelor, dacă reprezintă Date cu Caracter Personal și dacă sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare. În nicio situație nu se vor colecta sau prelucra în orice fel categorii speciale de Date cu Caracter Personal (origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă, date genetice, date biometrice etc.).

 

Drepturile utilizatorului

Conform legislației aplicabile, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 •     dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate - însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de pe Site;
 •     dreptul de a interveni asupra datelor cu caracter personal (numit și dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate) - însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de pe Site;
 •     dreptul de a vă opune in orice moment, în mod gratuit, ca datele care vă vizează să fie prelucrate (numit și dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării) - în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
 •     dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale pe baza unei prelucrări automate - însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;
 •     dreptul de a vă adresa instanțelor competente și/sau de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
 •     dreptul de a obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (numit și "dreptul de a fi uitat");
 •     dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal - însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 •     dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în măsura permisă de legea aplicabilă - însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când:
  •     considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora;
  •     prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele;
  •     Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  •     v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

Exercitarea drepturilor dumneavoastră poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări scrise, datate și semnate, sau în format electronic, la următoarea adresă/e de contact electronic officeparajdpanzio.ro, ori prin poștă scrisă către sediul Caripar SRL, la adresa menționată mai sus. Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate.

În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datată și semnată, la datele de contact menționate mai sus.